เครื่องมือตัดผม

เรียนตัดผมซอยผมเรียนซอยผมด้วยกรรไกร


 เรียนใช้เครื่องมือตัดผม


 เรียนใช้หวีตัดผม


 จับหวีต้องจับอย่างนี้


 เรียนซอยผมด้วยกรรไกร


 เรียนซอยด้วยกรรไกร


 เรียนใช้มีดโกน


 มีดโกนต้องจับอย่างนี้


 เรียนตัดซอยด้วยปัตตาเลี่ยน


 จับได้ทุกวิธีตัดผมได้ดี


จับปัตตาเลี่ยนต้องอย่างนี้


** ดูดีดี**ตัดผมเป็นเร็ว


 สอนปัตาเลี่ยนให้ตัดเป็นเร็ว


เครื่องมือตัดผมซอยผมแบตตาเลี่ยน

 

ใบมีดปัตตาเลี่ยน

 


เครื่องหนีบผม


 กรรไกรซอยผม


กรรไกรฟัน


 ปัตตาเลี่ยนตัดผม


 หวีซอยผม

เก้าอี้ซอยผมปรับระดับได้

เรียนใช้เครื่องมือได้ถูกต้องตัดผมได้คุณภาพ

สอนตัดผมเป็นเร็ว

อาจารย์ณัติ

0898110059